Stijn Smissaert
 Home


"Ik ben geen expressionist die direct en rauw zijn emotie in verf kwijt wil en ook geen realist die de externe werkelijkheid als kader neemt. Ik zoek ordening in compositie, maar die ordening, de figuratie, kan je niet construeren."Klik hier voor het complete interview,
geschreven door Frank van Lierde.