Stijn Smissaert
 Home

Les

Mijn lesprogramma is er op gericht de visuele waarneming in betrekking tot een goed vorm, kleur en compositiegevoel te scherpen. Door middel van een grotere kennis aangaande deze.
Beeld en visie staan bij mij voorop, ik ben niet de leraar die enkel wat technische trucjes wil aanreiken. Dat wil niet zeggen dat materiaalgebruik en enkele technische vaardigheden niet tot het lesprogramma behoren, ze zullen door mij vooral tijdens de praktijk ter sprake komen.
Het programma zal dus in principe bestaan uit 1 uur theorie en 2 uur praktijk. Wat de theorie aangaat zal naar gelang van de behoefte van de leerling uit de volgende onderwerpen gekozen kunnen worden:
Kleurenleer en diverse kleurgebruiken;
Theorie over compositie, vorm en verhoudingen;
Kunstgeschiedenis vooral in betrekking tot een goed stijl begrip;
Een beetje anatomie, perspectief en lettertekenen.
Verder zal ik ook in overleg met de leerling een opdracht mee naar huis geven die in betrekking staat tot de behandelde stof, bijvoorbeeld het maken van een toonladder waarvan het resultaat dan in de volgende les besproken wordt.
Wat de praktijk aangaat zal er op de eerste plaats naar stilleven geschilderd of getekend worden en eventueel in overleg met u naar model of anderszins.

Meer »

Ik zal zoals eerder gezegd tijdens het praktijk gedeelte aandacht geven aan materiaal gebruik en technische vaardigheden maar ook en vooral wijzen op de in de theorie behandelde aspecten aangaande toon, kleur, vorm en compositie.
Mocht u geinteresseerd zijn geraakt dan kan u met mij een afspraak maken per telefoon of per e-mail, 070-3600563 of info@stijn-smissaert.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Aan de hand van enkele door u meegenomen werken kan ik in overleg met u bepalen of ik de relevante kennis in huis heb om u in uw ontwikkeling verder te kunnen helpen.
De lessen zullen plaatsvinden op mijn atelier, zie foto, op een vast overeengekomen tijdstip en dag. Kosten 50 euro voor 3 uur les, teken- en schildermaterialen zijn niet inbegrepen en moet door u zelf worden meegebracht.